Welkom op de website met genealogische informatie over de familie Van Meerkerk/Van Merkerk

Deze website gaat over de afstammelingen van de smid Jan Willemszoon uit Meerkerk die in de loop der tijd de naam Van Meerkerk aannamen. Aanvankelijk werd deze naam niet consequent gebruikt maar later gingen alle afstammelingen zich Van Meerkerk noemen. In de Alblasserwaard wordt Meerkerk uitgesproken als [Murkérk]. Dit was waarschijnlijk de oorzaak dat bij Hendrik van Meerkerk (Leerbroek 1791-1865) zijn achternaam verbasterd werd tot Van Merkerk, met als gevolg dat al zijn nakomelingen nu deze naam dragen. Het gaat hier dus niet zo zeer om een spelfout van de ambtenaar maar eerder om het fonetisch opschrijven van zijn naam. Ook in oude geschriften wordt de plaatsnaam "Meerkerk" vaak geschreven als "Merkerk".

 

In de Alblasserwaard komt ook de naam Meerkerk voor, maar er lijkt geen relatie te zijn met onze familie.

 

Ook de familie Van Nes van Meerkerk is niet verwant, de oorspronkelijke naam van deze familie is Van Nes. Wel waren zij gedurende een bepaalde periode (vanaf 1770) de bezitters van de heerlijkheid Meerkerk en zijn zich daarom Van Nes van Meerkerk gaan noemen.

 

Daarnaast zijn er in de 17e eeuw nog enkele andere families geweest met de naam Van Meerkerk of Van Meerkerck, deze zijn echter uitgestorven in de mannelijke lijn.

 

Om het verhaal nog wat complexer te maken: in het verleden kwam het regelmatig voor dat een Van Meerkerk werd aangeduid als Meerkerk  terwijl ook het omgekeerde gebeurde.

Maar als van een persoon de namen van zijn ouders bekend zijn, is het toch wel na te gaan wat er bedoeld werd.

 

Na dertien jaar genealogisch onderzoek bleek in 2022 dat Quirinus van Meerkerk (geboren in Dordrecht in 1734) ook als achternaam "Van Meerkerke" en "Van Meerkerken" gebruikte en nageslacht had met de naam "Van Meerkerken". Informatie over deze nakomelingen is inmiddels toegevoegd aan het parenteel maar is beperkt en het lijkt erop dat deze tak is uitgestorven. Zoals kan worden verwacht levert de naam "Van Meerkerken" vervolgens makkelijk verwarring op met de naam "Van Moerkerken" en op diverse plaatsen duikt deze verwarring inderdaad op. 

 

De conclusie is dat alle nu levende personen met de naam Van Me(e)rkerk afstammen van dezelfde persoon, namelijk de smid Jan Willemszoon uit Meerkerk.

Flag Counter

Vul voor vragen en opmerkingen onderstaand formulier in.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.