DNA van mannelijke leden van de familie Van Me(e)rkerk

Tegenwoordig kan voor betrekkelijk weinig geld genetische informatie gehaald worden uit het wangslijmvlies van een persoon. De gegevens van het zogenaamde haplotype van ieder mannelijk lid van de familie Van Me(e)rkerk zouden gelijk of nagenoeg gelijk moeten zijn. Ook geven de gegevens een indicatie van de plek waar de voorouders van een persoon vandaan komen. Zelf heb ik deze test laten doen en de uitkomst was als volgt.

Sample code Waarde
DYS19 15
DYS389I 14
DYS389II 32
DYS390 23
DYS391 10
DYS392 12
DYS393 15
DYS385 14,15
DYS438 10
DYS439 11
DYS437 14
DYS448 20
DYS456 14
DYS458 19
DYS635 21
GATA_H4 10
 
 

Met behulp van de database YHRD op Internet is de locatie na te gaan van geteste personen die vergelijkbare haplogroepen bezitten. De uitkomst hiervan was dat geen enkele persoon in de database die tot nu toe (2018) is onderzocht, exact hetzelfde haplotype bezat. De personen die er het dichtst bij in de buurt komen, bevonden zich in Zuid-Duitsland (Stuttgart), in Tsjechië, in Zwitserland en in de Marche in Midden-Italië. Dit zou er op kunnen duiden dat de mannelijke voorouders Van Meerkerk afkomstig zijn uit deze richting. Gedacht kan dan worden aan de nazaten van Romeinse soldaten maar de vraag is of hierover ooit meer zekerheid verkregen zal worden.

 

Op de website http://www.nevgen.org/ kan uit bovenstaande gegevens de haplo-groep berekend worden. Deze is met 100% zekerheid I2a2a (M223). M223 komt relatief veel voor in Noord- en Midden-Duitsland, Noord-Zweden en de Benelux maar daarnaast in vele andere Europese landen.

Vul voor vragen en opmerkingen onderstaand formulier in.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.